Služby - Inženýrská geodézie

  • geodetická dokumentace skutečného provedení staveb
  • vytyčovací práce
  • měření vodorovných a svislých posunů stavebních objektů
  • stavební zaměření současného stavu budov
  • měření a výpočty kubatur; digitální modelování terénu
  • měření jeřábových drah
  • přesná a velmi přesná nivelace
  • a jiné

webhosting & webdesign MP Com ©